Direct naar de contentDirect naar de footer

Huis en gedragsregels

 • Aanmelden

  Alle gasten dienen zich bij aanvang van een verblijf of een bezoek aan een kamer, te melden bij de receptie met een geldig identiteitsbewijs.

 • Nooduitgangen

  Het is verboden nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.

 • Kleding

  Het Van der Valk Hotel Leeuwarden stelt eisen aan uw kleding, voldoet u niet aan deze eisen dan kan u de toegang ontzegd worden.

 • Roken

  Het gehele hotel is rookvrij. Op de terrassen buiten en op de balkons mag, indien u de deur sluit, gerookt worden. Het is niet toegestaan om een supersmoker (of dergelijke vervanging voor sigaretten) te gebruiken binnen het hotel. Roken in een hotelkamer resulteert in een sanctie van €175,- aan schoonmaakkosten. Wanneer het brandalarm geactiveerd wordt door roken op de kamer, volgt automatisch verwijdering uit het hotel.

 • Veiligheids voorzieningen

  Het onklaar en/of misbruik maken van onze brand- of veiligheids-voorzieningen resulteert automatisch in verwijdering uit het hotel en een boete van €175,00.
  Dit zonder teruggave van de kamerprijs en eventueel betaalde borg.

 • Verdovende en hallucinatie opwekkende middelen

  U mag geen softdrugs/harddrugs in het hotel gebruiken. U mag deze ook niet het terrein mee opnemen of het hotel binnen brengen. Hieronder valt ook het gebruik van slagroom- en lachgasampullen.

 • Wapens

  U mag geen wapens bij u dragen, het terrein mee opnemen, of in bezit hebben binnen onze faciliteiten.

 • Hinderlijk, aanstootgevend en agressief gedrag

  Wie zich binnen of buiten de horecaonderneming hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, wordt de toegang ontzegd. In geval van bedreiging, mishandeling of andere vormen van agressie zal er ten alle tijde aangifte worden gedaan.

 • Alcoholische drank

  Wanneer u, naar onze mening, teveel heeft gedronken, dan kan u het nuttigen van alcoholische drank worden ontzegd. Onder de 18 jaar worden er geen alcoholische dranken verstrekt.

 • Toiletgebruik

  Toiletruimtes zijn alleen bestemd voor gasten en bezoekers van onze faciliteiten. Gebruik om andere redenen is niet toegestaan.

 • Handel in goederen

  Het is verboden goederen te verhandelen in of rond het hotel.

 • Horeca-eigendommen

  U mag eigendommen van Hotel Leeuwarden niet mee naar buiten nemen. Ook het meubilair mag u niet buiten de hotelkamer plaatsen. Indien er schade wordt veroorzaakt in het hotel dan bent u aansprakelijk voor de kosten van reparatie of vernieuwing van het goed.

 • Verlies, schade, letsel

  Van der Valk Hotel Leeuwarden is niet aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan eigendommen van gasten. Ook is het hotel niet aansprakelijk in geval van letsel aan personen.

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Als u in het hotel een voorwerp vindt dat kennelijk aan een ander toebehoort, dan dient u dat bij de receptie in te leveren. Gevonden voorwerpen worden 12 maanden bewaard. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren.

 • Klachten

  Heeft u klachten, van welke aard dan ook? Meld deze direct aan de receptie. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar en helpen u graag.

 • Consumpties

  Het nuttigen van door u zelf meegebrachte consumpties is niet toegestaan. Ook het gebruik van onze faciliteiten zonder consumptie is niet toegestaan

 • Verblijf

  Wij verzoeken u vriendelijk tijdens uw gehele verblijf in het hotel, rekening te houden met onze andere gasten en geen geluid of overlast te veroorzaken.

 • Minderjarige gasten en overnachten

  Personen onder de 18 jaar die in het hotel willen overnachten moeten hiervoor schriftelijke toestemming hebben van beide ouders. Zonder deze toestemming mogen wij u niet inchecken.

 • Nood of overlast

  In geval van nood of overlast dient u te allen tijde vanaf uw kamer TOESTEL 9 te bellen! In geval van calamiteiten dient u in het belang van de veiligheid de aanwijzingen/instructies van het personeel op te volgen.

 • Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie

  U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racisme, discriminatie, of ongewenst gedrag.

 • Huisdieren

  Huisdieren zijn in het hotel niet toegestaan. Bij constatering van huisdieren op de kamer wordt er €75,- aan schoonmaakkosten in rekening gebracht.

 • Nachtrust

  In het hotel dient het vanaf 23.00 uur rustig te zijn op de gangen en kamers. Het is niet toegestaan om na 22.00 uur nog bezoek op de kamer te ontvangen. Voor alle kamers/suites is een maximum aantal gasten toegestaan.

 • Overtreding van de regels en de consequenties

  Overtreden van een of meerdere van bovenstaande feiten kan leiden tot uitzetting uit ons hotel of faciliteiten. Dit zal tot gevolg hebben dat uw borg en kamerprijs niet aan u wordt geretourneerd.